Un país de somni

Marcel Estrada

Planes que es poden consultar

CÀLCUL DE LA NÒMINA D'UN TREBALLADOR EN UNA CATALUNYA AMB ESTAT PROPI

Introduccio de dades


14   (12 + 2 pagues extraordinaries)
12


Actiu
Jubilat
Desocupat

És per comprovar que l'usuari no és un robot generador de spam